CINIS spol s r.o.

Lázeňská 212, 431 41 Údlice, okres Chomutov, web: www.cinis.ustecko.com, e-mail: cinis@ustecko.com

CINIS spol s r.o.
Novinky
S účinností od 5.1.2023 došlo ke změně vlastnické struktury Cinis spol. s r.o., Údlice. Více viz "Profil firmy"

 

 


Kontakt

CINIS spol.s r.o.
 

Jednatelé:
Jan Korejtko
(mobil.tel.: 736 629 101)

Ing. Miloslav Herger
(mobil.tel.: 775 760 908, e-mail: mherger@cinis.cz)

Petr Jansa
(mobil.tel.: 736 629 102)

Servisní technik:
Zbyněk Adámek
(mobil.tel.: 605 452 152, e-mail: zadamek@cinis.cz)

Lázeňská 212, 431 41 Údlice
web:    www.cinis.cz (www.cinis.ustecko.com)
e-mail: cinis@cinis.cz


společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 577

IČ: 18383165
DIČ: CZ18383165

Odstraňování fosforu v rámci čištění městských odpadních vod.

V poslední době vystupuje problém obsahu fosforu v odpadní vodě, kde spolu s dusíkem tyto prvky podporují tvorbu řas a sinic. Z biologického hlediska by bylo postačující zneškodnit alespoň jeden z prvků.

Sledováním provozu zemního filtru v ČOV Vysoká Pec jsme zjistili již v roce 1993, že dochází i k významnému snížení fosforu ve vyčištěné vodě.
Odběr vzorků a měření výsledků procesu čištění splaškové vody prováděl VUV Praha TG Masaryka.
Zjištěné hodnoty kvality čištění jsou uvedeny v následující tabulce.
 

Na základě těchto výsledků jsme v roce 1994 uzavřeli s VÚV Praha TGM smlouvu na stanovení sorpční kapacity fosforu. Výsledkem bylo zjištění, že sorbent Cinis má sorpční kapacitu 10 kg P na tunu sorbentu. Tato zkouška proběhla bez přítomnosti bakterií.

V reálném prostředí zemního filtru Cinis ČOV Barchov při čištění městských odpadních vod dlouhodobě pozorujeme, že při odbourávání fosforu se intenzivně zůčastňují přítomné bakterie, protože jiným způsobem nelze vysvětlit dlouhodobé snižování obsahu fosforu ve vyčištěné vodě.
Výsledky rozborů vstupní i výstupní vody (6/2010 – 11/2014) z ČOV Barchov jsou uvedeny tabulce.

Podobné závěry prokazují výsledky poloprovozních zkoušek firmy Ekona. Přední výrobce čistíren Ekona Liberec který vyrábí i ČOV s dočištěním na pískovém filtru nás požádal o spolupráci při certifikaci ČOV do 50 E.O. Tento výrobce měl potíže s nařízením vlády č.416/2010 při čištění P a NH4. Na polygonu ČOV Tanvald proběhlo testování v sestavě septik, filtr (PF-C2 EKO-Cinis®) s náplní Cinis kterou připouští vyhl. č. 416/2010. Výsledky jsou v následující tabulce.

Pro srovnání uvádíme výsledky z provozu pískových filtrů.

Z uvedených rozborů vyčištěné vody je zřejmé, že filtrační látka Cinis úspěšně odstraňuje fosfor z městských odpadních vod. Firma Ekona s dočišťovacím filtrem s náplní sorbentu Cinis vyhověla parametrům uvedeným v nařízením vlády č.416/2010 o čištění P a NH4. Tím získala certifikát na vypouštění čištěné vody do podzemních vod.

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies