CINIS spol s r.o.

Lázeňská 212, 431 41 Údlice, okres Chomutov, web: www.cinis.ustecko.com, e-mail: cinis@ustecko.com

CINIS spol s r.o.
Novinky
S účinností od 5.1.2023 došlo ke změně vlastnické struktury Cinis spol. s r.o., Údlice. Více viz "Profil firmy"

 

 


Kontakt

CINIS spol.s r.o.
 

Jednatelé:
Jan Korejtko
(mobil.tel.: 736 629 101)

Ing. Miloslav Herger
(mobil.tel.: 775 760 908, e-mail: mherger@cinis.cz)

Petr Jansa
(mobil.tel.: 736 629 102)

Servisní technik:
Zbyněk Adámek
(mobil.tel.: 605 452 152, e-mail: zadamek@cinis.cz)

Lázeňská 212, 431 41 Údlice
web:    www.cinis.cz (www.cinis.ustecko.com)
e-mail: cinis@cinis.cz


společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 577

IČ: 18383165
DIČ: CZ18383165

Užitné vzory a licence.

Technologie firmy Cinis je založena na fyzikálních a chemických vlastnostech patentově chráněného sorbentu – filtrační látky Cinis.

Na tuto filtrační látku a její používání byl udělen patent č. 278405 a platný užitný vzor:

  • Užitný vzor č. 34396 - Multifunkční sorbent pro snížení obsahu vybraných prvků a sloučenin organického a anorganického původu v odpadních vodách na ukazatele, hodnoty a limity umožňující jejich vsak do podzemních vod.

 Z výše uvedených charakteristik můžeme technologii rozdělit do následujících oblastí:

  • Zneškodňování NEL (nepolárních extrahovatelných látek) ve vodném prostředí.

  • Zneškodňování nerozpuštěných anorganických látek ve vodném prostředí.

  • Zneškodňování nerozpuštěných organických látek ve vodném prostředí.

  • Dočišťování městských odpadních vod.

  • Zneškodňování vybraných rozpuštěných organických a anorganických látek ve vodném prostředí.

Licence.
Zákon 527/1990 v platném znění, spolu s novým občanským zákoníkem č. 89/2012Sb. v oddíle 5 – licence, upravuje vztah mezi poskytovatelem a nabyvatelem k výkonu práva duševního vlastnictví formou licence. Licenční poplatky jsou navrženy tak, aby přinesly užitek oběma stranám a nezatížily nadměrně investiční záměr. Licenční poplatek má vazbu na finanční efekt investora využitím licence.
Využíváním našich užitných vzorů přispíváme i k trvalému zlepšování životního prostředí.
Využitím licence dochází zpravidla investiční výstavbou. Licenční poplatek je jednorázový a jeho úhradou jsou vypořádány nároky poskytovatele.

Licenční poplatky:

Licenční poplatky pro zabezpečená parkoviště.
Licenční poplatek je stanoven za parkovací místo pro osobní automobil 1000 Kč, autobus a nákladní automobil 5000 Kč. Zabezpečené plochy pro vrakoviště, demontážní plochy a podobně, je cena stanovena dohodou za plochu dle intenzity činnosti.

Licenční poplatky pro čištění městských odpadních vod zemnímy filtry.
Licenční poplatky jsou odvozeny od plochy zemního filtru nelineární sazbou (nepřímá úměra). V následující tabulce jsou uvedeny sazby za plochu ve čtyřech skupinách.

Výpočet licenčního poplatku se provádí nápočtem a to tak, že pokud je plocha filtru větší než 5 m2 se tato plocha rozdělí na skupinu o stupeň níže a provede se dopočet do celkové plochy filtru.

Příklady výpočtů:
Plocha povrchu filtru 8 m2 = 2000 + 3 x 300 = 2900 Kč

Plocha povrchu filtru 15 m2 = 3500 + 5 x 250 = 4750 Kč

Plocha povrchu filtru 65 m2 = 13500 + 15 x 200 = 16500 Kč

Plocha povrchu filtru 130 m2 = 13500 + 80 x 200 = 29500 Kč

Licenční poplatky pro čištění zaolejovaných vod.
Licenční poplatky jsou stanoveny dohodou podle výše ekonomicko - ekologického přínosu.

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies