CINIS spol s r.o.

Lázeňská 212, 431 41 Údlice, okres Chomutov, web: www.cinis.ustecko.com, e-mail: cinis@ustecko.com

CINIS spol s r.o.
Novinky
S účinností od 5.1.2023 došlo ke změně vlastnické struktury Cinis spol. s r.o., Údlice. Více viz "Profil firmy"

 

 


Kontakt

CINIS spol.s r.o.
 

Jednatelé:
Jan Korejtko
(mobil.tel.: 736 629 101)

Ing. Miloslav Herger
(mobil.tel.: 775 760 908, e-mail: mherger@cinis.cz)

Petr Jansa
(mobil.tel.: 736 629 102)

Servisní technik:
Zbyněk Adámek
(mobil.tel.: 605 452 152, e-mail: zadamek@cinis.cz)

Lázeňská 212, 431 41 Údlice
web:    www.cinis.cz (www.cinis.ustecko.com)
e-mail: cinis@cinis.cz


společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 577

IČ: 18383165
DIČ: CZ18383165

Zabezpečená parkoviště.

Co to je zabezpečené parkoviště?

  1. Nezabezpečené parkoviště je složeno pouze z konstrukčních vrstev, které neumožňují zneškodnění nepolárních extrahovatelných látek (NEL) a těžkých kovů (TK) jimiž je kontaminována odpadní voda úkapy a splachy z parkujících aut.

  2. Částečně zabezpečené parkoviště je složeno z konstrukčních vrstev doplněných fibroilem.

  3. Zabezpečené parkoviště je složeno z konstrukčních vrstev se zabudovaným celoplošným filtrem Cinis.

Filtr Cinis zabezpečuje ochranu podzemních vod před kontaminací NEL a TK, zejména olovem a kadmiem.

Teoretická životnost filtru je 600 roků vztaženo k NEL.
Teoretická životnost filtru je 60 roků vztaženo k TK.
Životnost filtru vysoce přesahuje životnost zámkové dlažby. Tuto dlažbu je možno po skončení její životnosti vyměnit bez zásahu do zbylých konstrukčních vrstev.

Rašlový úplet k oddělení tělesa filtru Cinis od ostatních konstrukčních vrstev (základní typ 1:0 - gramáž 115 g/m2, stínění nad 50 %, Juta Adamov).Upozornění :

  • k oddělení vrstev nepoužívat geotextilii, ta se mění v případě výskytu jílu v čištěné vodě v nepropustnou folii

  • ze stejných důvodů dochází k znehodnocení fibroilu pod zámkovou dlažbou u částečně zabezpečených parkovišť

  • mocnost vrstvy drceného kameniva vychází z posudku hydrogeologa v dané lokalitě

  • zabezpečené parkoviště (akumulační prostor ve vrstvě drceného kameniva) musí být schopno akumulovat přívalový déšť

Ze zabezpečeného parkoviště není voda ze srážek odváděna do kanalizace nebo povrchových vod. Vysoká kvalita čištění vody (0,05 mg(C10 –C40)/l umožňuje její vsakování do horninového podloží.

První zabezpečené parkoviště bylo postaveno v roce 2001 ve Vyškově, pro firmu Stomaped spol. s r.o. Kontrolní odběr vyčištěné vody z kontrolní šachty  byl proveden v lednu 2015 s hodnotou C10 – C40) < 0.03 mg/litr.
Výsledky rozborů NEL ve vyčištěné vodě z parkovišť potvrzují funkčnost použitých filtrů Cinis.

Těleso filtru je vloženo mezi konstrukční vrstvy parkoviště.

K oddělení vrstev použít rašlový úplet.

Při realizací stavby je třeba uhradit jednorázový licenční poplatek (viz Užitné vzory a licence).

Sorbent dodává firma Cinis spol. s r.o., Údlice.

Realizované stavby:

(více informací pro projektanty viz Technické informace pro parkoviště)

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies