CINIS spol s r.o.

Lázeňská 212, 431 41 Údlice, okres Chomutov, web: www.cinis.ustecko.com, e-mail: cinis@ustecko.com

CINIS spol s r.o.
Novinky
S účinností od 5.1.2023 došlo ke změně vlastnické struktury Cinis spol. s r.o., Údlice. Více viz "Profil firmy"

 

 


Kontakt

CINIS spol.s r.o.
 

Jednatelé:
Jan Korejtko
(mobil.tel.: 736 629 101)

Ing. Miloslav Herger
(mobil.tel.: 775 760 908, e-mail: mherger@cinis.cz)

Petr Jansa
(mobil.tel.: 736 629 102)

Servisní technik:
Zbyněk Adámek
(mobil.tel.: 605 452 152, e-mail: zadamek@cinis.cz)

Lázeňská 212, 431 41 Údlice
web:    www.cinis.cz (www.cinis.ustecko.com)
e-mail: cinis@cinis.cz


společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 577

IČ: 18383165
DIČ: CZ18383165

Servis technologie ČZV.

Z důvodu požadavku našich zákazníků na zajištění pravidelného dozoru a servisní činnosti u čistíren zaolejovaných vod Cinis (dále ČZV Cinis), byla v roce 1994 založena dceřiná společnost CINIS TECHNOLOGIE s.r.o., Most. Ta přispívala od počátku činnosti k definování a zavádění standardů nutných pro provozování a údržbu ČZV Cinis. Podílela se na přípravě provozních řádů čistíren a návodů na jejich obsluhu. Rozsah servisních prací na ČZV Cinis přizpůsobovala měnícím se požadavkům zákazníků (např. snížení časové náročnosti a četnosti obsluhy čistíren). Dnes je v souladu s provozním řádem nařízena pouze měsíční kontrolní činnost a čtvrtletní servis, jinak je provoz ČZV Cinis tzv. bezobslužný, případné poruchy jsou signalizovány do řídícího systému nepřetržitého provozu (stálé služby) a včas zajištěno jejich odstranění.
Díky optimalizaci servisních prací a výraznému snížení znečištění vstupní vody se prodloužil interval výměny filtrační náplně (sorbentu Cinis ve filtračních jednotkách UFJ-5 z původních předpokládaných 3 roků (v počátečních letech činnosti) na dnešních10 roků - za předpokladu běžného provozu v souladu s provozním řádem.

  Na obrázku vlevo ČZV Cinis při servisní prohlídce, vpravo ukázka technologického zapojení ČZV Cinis:
 

Společnost CINIS TECHNOLOGIE s.r.o. také nabízí zapůjčení mobilní filtrační jednotky Cinis, která se skládá ze:

  • standardizované filtrační jednotky UFJ-5 s filtrační náplní Cinis (filtrační výkon cca 20 m3/den)

  • ovládacího panelu zajišťujícího plně automatizovaný provoz čistírny

  • skrápěcího ramene, čerpadla, připojovacích a výstupních hadic a armatur

  • je také možné zajistit akreditovaný odběr, analýzu a dopravu vzorku vyčištěné vody v průběhu provozu čistírny

Komplet mobilní filtrační jednotky Cinis (níže na obrázku) je možno využít např. při sanaci odpadních vod znečištěných C10-C40 např. ze stavebních výkopů, sanačních pracích, apod. Na žádost zákazníka je možné technologii Cinis pouze vyzkoušet provozní zkouškou. Následně se na základě jejích výsledků rozhodnete, zda je pro Vás systém Cinis vhodný a odpovídá Vašim požadavkům.

 

 

Kontakt: Zbyněk Adámek - jednatel, tel: 605452152, e-mail: cinistechnologie@email.cz

Rozmarýnová 1347, 434 01 Most

IČ: 49904833, DIČ: CZ49904833

IČP:1001879465

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies